ผลไม้

…ชวนชิมและซื้อผลไม้สดๆ  จากสวนที่เน้นการดูแลเอาใจใส่แบบปลอดสารพิษ  เพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน อาทิ มะไฟ, กระท้อน  ที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของบ้านสวนจินดาพงษ์  ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามรถดูรายละเอียด  “ปฏิทินท่องเที่ยวบ้านสวนจินดาพงษ์”  เพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกของเว็บไซด์…

02     016

03     04

[คลิกที่ภาพเพื่อชมผลผลิตของทางสวนเพิ่มเติม]